Het Kommenmonument

Het kommenmonument is ontstaan naar aanleiding van de kolonie-geschiedenis van Ommerschans. Binnen de Maatschappij van Weldadigheid was Ommerschans de eerste strafkolonie. Er werden van 1818 tot 1893 bedelaars, landlopers en ‘onwilligen’ ondergebracht en gedwongen tewerkgesteld. Gedurende deze periode zijn er meer dan 5400 gevangenen overleden. Zij werden naamloos begraven op het terrein van de begraafplaats van Ommerschans. Dit kommenmonument is een nagedachtenis aan hen. De kommen staan symbool voor de levens van deze mensen die hun laatste rustplaats vonden in een naamloos graf.

Het kommenmonument is gemaakt door Lia van Rhijn en Floor de Wit, met hulp van Jeltje Borneman.
Het is te zien tijdens de Zomerexpositie van de Kunsttuin in Veenhuizen van 2 juni tot en met 1 september 2019.